Artykuły

Pracownicy zza wschodniej granicy

27.03.2012 Autor: Łukasz Pokrywka
Niniejszy artykuł porusza kwestie związane z zatrudnianiem w Polsce pracowników spoza krajów Unii Europejskiej. Przedstawiono podstawowe regulacje prawne w zakresie udzielania zezwoleń na pracę obcokrajowców w Polsce, włącznie z uproszczonymi procedurami dla krajów bloku wschodniego. W artykule zawarto dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące napływu do Polski imigrantów zarobkowych, ich struktury według pochodzenia i wykonywanej pracy. Dokonano także porównania polskiego i ukraińskiego rynku pracy w kontekście bardzo dużego napływu Ukraińców do Polski.

Łukasz Pokrywka

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij