Artykuły

Praca w więcej niż jednym miejscu pracy

13.02.2015
Trudna sytuacja na rynku pracy sprawia, że niektórzy Polacy decydują się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Jak wynika z danych GUS, w III kwartale 2014 roku ponad 1 mln Polaków pracowało w więcej niż jednym miejscu pracy. Warto więc sprawdzić, kto najczęściej decyduje się na taką formę zatrudnienia. Opracowanie przygotowano w oparciu o aktualne dane pochodzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

Wykres 1. Liczba pracujących w więcej niż jednym miejscu pracy w latach 2013-2014 – dane kwartalne (w tys.)
Wykres 2. Udział pracujących w więcej niż jednym miejscu pracy w ogólnej liczbie pracujących – dane kwartalne (w %)
Wykres 3. Struktura pracujących w więcej niż jednym miejscu pracy według wieku w III kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 4. Struktura pracujących w więcej niż jednym miejscu pracy według poziomu wykształcenia w III kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 5. Struktura pracujących w więcej niż jednym miejscu pracy według formy zatrudnienia w III kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 6. Struktura pracujących w więcej niż jednym miejscu pracy według głównych sektorów ekonomicznych w III kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 7. Struktura pracujących w więcej niż jednym miejscu pracy według liczby przepracowanych godzin w ciągu tygodnia w dodatkowym miejscu pracy
Wykres 8. Struktura pracujących w więcej niż jednym miejscu pracy według liczby przepracowanych godzin w ciągu tygodnia
Wykres 9. Przeciętna liczba godzin przepracowanych w pracy dodatkowej

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij