Artykuły

Poziom bezrobocia w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce w 2013 roku

07.10.2014
W tym roku mija dokładnie dziesięć lat od momentu, kiedy uchwalono ustawę regulującą działalność Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Wtedy za główny cel działalności Stref uznano tworzenie nowych miejsc pracy, co miało ograniczyć poziom bezrobocia. Niestety sytuacja na rynku pracy w wielu rejonach Polski nadal nie wygląda najlepiej. W 2013 roku na terenie większości Specjalnych Stref Ekonomicznych bezrobocie znacznie przekraczało średni poziom bezrobocia dla całego kraju. Co więcej w trzech strefach stopa bezrobocia była prawie dwukrotnie wyższa niż dla całej Polski.

Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce w 2013 roku (w %)
Wykres 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach, w których usytuowano poszczególne podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2013 roku (w %)
Wykres 3. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach, w których usytuowano poszczególne podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2013 roku (w %)
Wykres 4. Stopa bezrobocia rejestrowanego w podstrefach należących do strefy Kostrzyńsko-Słubickiej w 2013 roku (w %)
Wykres 5. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach, w których usytuowano poszczególne podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2013 roku (w %)
Wykres 6. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach, w których usytuowano poszczególne podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2013 roku (w %)
Wykres 7. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach, w których usytuowano poszczególne podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2013 roku (w %)
Wykres 8. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach, w których usytuowano poszczególne podstrefy Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2013 roku (w %)
Wykres 9. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach, w których usytuowano poszczególne podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2013 roku (w %)
Wykres 10. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach, w których usytuowano poszczególne podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2013 roku (w %)
Wykres 11. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach, w których usytuowano poszczególne podstrefy Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2013 roku (w %)
Wykres 12. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach, w których usytuowano poszczególne podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2013 roku (w %)
Wykres 13. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach, w których usytuowano poszczególne podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2013 roku (w %)
Wykres 14. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach, w których usytuowano poszczególne podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2013 roku (w %)
Wykres 15. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach, w których usytuowano poszczególne podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2013 roku (w %)
Udostępnij