Artykuły

Popyt na pracę w Polsce

02.05.2012 Autor: Łukasz Pokrywka
Niniejszy artykuł zawiera prezentację, analizę i omówienie danych dotyczących poziomu popytu na pracę w Polsce w 2010 roku. Wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie przyjęć i zwolnień do pracy w poszczególnych sekcjach gospodarki narodowej. Na tej podstawie oszacowano wielkość popytu na pracę w poszczególnych branżach i jego przyczyny. Wyniki skonfrontowano z bazami ofert pracy – portali internetowych i publicznych służb zatrudnienia. Podjęto także próbę określenia kierunków zmian w popycie na pracę w kolejnych latach w poszczególnych sektorach gospodarki.

Łukasz Pokrywka

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij