Artykuły

Pomagać efektywnie – aktywna walka z bezrobociem

03.11.2009 Autor: Aleksandra Strojek
Polityka rynku pracy może być pasywna lub aktywna. W pierwszym przypadku wiąże się przede wszystkim z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych czy też „sztuczną” redukcją zasobu bezrobotnych poprzez obniżanie wieku emerytalnego czy przedłużanie obowiązku szkolnego. Przeciwieństwem jest aktywna polityka rynku pracy, która zakłada zwiększanie szans bezrobotnych na znalezienie zatrudnienia oraz przeciwdziałanie i walkę ze zjawiskiem bezrobocia. Jej narzędzia to m.in.: staże zawodowe dla absolwentów, szkolenia czy wsparcie własnej działalności gospodarczej. W artykule szczegółowo omówiono aktywną politykę rynku pracy (ALMP – Active Labour Market Policy) w Polsce. Wymieniono jej podstawowe narzędzia oraz przedstawiono, kto i pod jakimi warunkami może z nich skorzystać. Zaprezentowano liczbę bezrobotnych, którzy skorzystali z wybranych form aktywnej polityki rynku pracy w latach 2004-2008. Przedstawiono także udział nakładów na ALMP w ogóle wydatków Funduszu Pracy w latach 2006-2008 oraz strukturę środków przeznaczonych na ALMP w tym okresie. W ostatniej części artykułu zaprezentowano statystyki dotyczące efektywności wybranych aktywnych narzędzi rynku pracy.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij