Artykuły

Polska młodzież startuje z opóźnieniem

22.02.2010 Autor: Aleksandra Strojek
Z danych GUS wynika, że młodzi Polacy podejmują pierwszą pracę później od europejskich rówieśników. Skutkuje to niższą aktywnością zawodową i wyższą stopą bezrobocia polskiej młodzieży. W artykule omówiono problem „odkładania” przez Polaków startu na rynku pracy i zaprezentowano go na tle innych krajów Unii Europejskiej. Starano się również odpowiedzieć na pytanie, co zniechęca młodych Polaków do wczesnego zarobkowania. Za główne czynniki opóźniające wejście na rynek pracy uznano: wydłużający się czas nauki, pozostałości pasywnej polityki rynku pracy, restrykcyjne regulacje prawne oraz niewielką akceptację społeczną w stosunku do pracy młodocianych. Do analizy ostatniego z czynników wykorzystano dane dotyczące opinii Polaków na temat wakacyjnego zarobkowania uczniów.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij