Artykuły

Polacy na niemieckim rynku pracy

06.05.2008 Autor: Aleksandra Strojek
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z obecnością Polaków na niemieckim rynku pracy. W tekście prezentowana jest zarówno skala zatrudnienia Polaków na tle innych narodowości, jak i jego struktura, a także rozmieszczenie geograficzne pracującej w Niemczech Polonii. Szczegółowo opisane zostały zasady dostępu do niemieckiego rynku pracy oraz ich popularność wśród pracowników już realizujących bądź dopiero zainteresowanych karierą zawodową w RFN. Z artykułu można się również dowiedzieć, jak kształtują się płace Polaków na wybranych stanowiskach oraz jakie wymagania stawiane są potencjalnym pracownikom. W tekście przedstawione zostały także zawody i specjalności deficytowe na niemieckim rynku pracy. Wskazano też grupy zawodowe, których polscy przedstawiciele z łatwością i bez ograniczeń znajdują zatrudnienie.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij