Artykuły

Pokolenie 50+: zmarnowany potencjał czy szansa dla polskiego rynku pracy?

06.05.2008 Autor: Krzysztof Belczyk
Zmiany demograficzne i w konsekwencji starzenie się społeczeństwa mają istotny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Artykuł poświęcony jest sytuacji pokolenia 50+ na rynku pracy w Polsce. W publikacji znajdą Państwo informacje na temat skali i przyczyn zjawiska masowej dezaktywizacji osób przechodzących na wcześniejsze emerytury i świadczenia emerytalne. Ponadto przedstawione zostały dane dotyczące kosztów i konsekwencji, jakie niesie za sobą strategia bierności stosowana przez osoby po 50 roku życia.

Naprzeciw niekorzystnym tendencjom, które zaczynają wpływać na polski rynek pracy wychodzą inicjatywy ustawodawcze i projekty rządowe. Jeden z podrozdziałów publikacji został poświęcony nowej propozycji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – programowi „Solidarność pokoleń”, którego celem jest wzrost zatrudnienia w grupie 50+. Odpływ kadry pracowniczej „starszej generacji” jest problemem istniejącym na rynkach pracy niemal całej Europy. W artykule znajdą Państwo informacje na temat skutecznych sposobów i praktyk radzenia sobie z tym problemem na przykładzie rozwiązań zastosowanych w Finlandii.

Krzysztof Belczyk

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij