Artykuły

Poczucie zagrożenia bezrobociem wśród osób pracujących

02.06.2014
Poczucie zagrożenia bezrobociem jest naturalnym zjawiskiem występującym wśród osób pracujących. Jak zatem kształtują się obawy o utratę pracy wśród respondentów posiadających zatrudnienie? W których województwach niepewność utrzymania zatrudnienia jest najwyższa? Jak respondenci oceniają bieżącą sytuację w ich zakładach pracy oraz na rynku pracy ogólnie? Jakie są ich prognozy w tym zakresie? Czy te oceny mają wpływ na poczucie zagrożenia bezrobociem? Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o aktualne dane CBOS zaczerpnięte z badania Oceny Sytuacji na Rynku Pracy i Poczucia Zagrożenia Bezrobociem z kwietnia 2014 roku.

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij