Artykuły

Płaca minimalna a rynek pracy

01.07.2011 Autor: Aleksandra Strojek
Płaca minimalna określa poziom najniższego, dozwolonego prawem wynagrodzenia. Wśród ekspertów panują sprzeczne opinie co do wpływu płacowego minimum na rynek pracy. W niniejszym artykule przytoczono opinie na temat zależności płaca minimalna – rynek pracy. W pierwszej części publikacji opisano uregulowanie płacy minimalnej w Polsce i innych krajach świata. Zaprezentowano także wysokość płacy progowej w latach 2001-2011 oraz jej udział w przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej. Następnie przedstawiono argumenty ukazujące zalety i wady płacy minimalnej oraz opinie na temat jej wpływu na rynek pracy. Odwołano się również do statystyk dotyczących poziomu płacy minimalnej, stopy bezrobocia oraz wskaźnika zatrudnienia w Polsce w latach 1990-2010.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij