Artykuły

PKB per capita w krajach UE-27 w latach 2005-2011

06.09.2012
Opracowanie zawiera informacje na temat wysokości Produktu Krajowego Brutto przypadającego na 1 mieszkańca w 27 krajach Unii Europejskiej (UE-27). Statystyki dotyczą lat 2005-2011. Pierwsza część opracowania została poświęcona wskaźnikom takim jak: PKB per capita w EUR oraz procentowy wzrost PKB per capita w stosunku do poprzedniego roku. W kolejnej części publikacji przy pomocy parytetu siły nabywczej (PPS) porównano relację PKB per capita w poszczególnych krajach do średniej dla całej Wspólnoty.
Na opracowanie składają się 2 tabele i 3 wykresy:

Tabela 1. PKB per capita w krajach UE-27 w latach 2005-2011 (EUR)
Tabela 2. Tempo wzrostu PKB per capita w krajach UE-27 w latach 2005-2011 (%)

Wykres 1. PKB per capita w krajach UE-27 w 2011 roku (EUR)
Wykres 2. Tempo wzrostu PKB per capita w krajach UE-27 w 2011 roku (%)
Wykres 3. PKB per capita w krajach UE-27 w 2011 roku (PPS, UE-27=100, %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij