Artykuły

Osobowość pracownicza – czy warto ją brać pod uwagę przy obsadzaniu stanowisk?

16.11.2012 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
W artykule opisano najważniejsze zagadnienia związane z osobowością pracowniczą i dostosowaniem stanowisk do charakterystyk zatrudnionych. Przedstawiono definicję temperamentu i osobowości oraz ukazano ich wpływ na myślenie, działanie i odczuwanie człowieka. Opisano metody diagnozy cech osobowościowych kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem roli testów psychologicznych w tym procesie. Podano przykłady zastosowania wyników w celu doboru pracownika i stanowiska. W tekście znajduje się opis metod związanych z teorią job sculptingu, czyli dopasowywania stanowisk i pracowników w oparciu o ich pasje. Przedstawiono wpływ zarządzania z uwzględnieniem cech osobowościowych pracowników na atmosferę, uzyskiwane wyniki i poziom fluktuacji personelu.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij