Artykuły

Opodatkowanie dochodów w krajach UE

08.10.2012
Opracowanie zawiera informacje na temat maksymalnej stawki podatku dochodowego w krajach Unii Europejskiej w latach 2000, 2005, 2011 i 2012. Zaprezentowano najwyższe, obowiązujące w poszczególnych krajach członkowskich stawki tego podatku bezpośredniego dla osób fizycznych (Personal Income Tax) i prawnych (Corporate Income Tax). W tabelach zestawiono maksymalne stawki dla wszystkich czterech lat poddanych analizie. Wykresy ilustrują natomiast stan na 2012 rok i prezentują dane w postaci rankingu. W opracowaniu wykorzystano statystyki Eurostat.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 2 wykresy:

Tabela 1. Maksymalna stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w krajach UE w 2000, 2005, 2011 i 2012 roku (%)
Tabela 2. Maksymalna stawka podatku dochodowego od osób prawnych w krajach UE w 2000, 2005, 2011 i 2012 roku (%)

Wykres 1. Maksymalna stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w krajach UE w 2012 roku (%)
Wykres 2. Maksymalna stawka podatku dochodowego od osób prawnych w krajach UE w 2012 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij