Artykuły

Opinie Europejczyków na temat sytuacji na rynku pracy

15.12.2015
Większość mieszkańców Unii Europejskiej jest zdania, że sytuacja związana z zatrudnieniem w ich kraju jest zła, z czego blisko 30% uznało ją za bardzo złą. Z drugiej strony ponad połowa Europejczyków twierdzi, że ich prywatna sytuacja zawodowa jest dobra, w tym 15% oceniło ją jako bardzo dobrą. Odpowiedzi znacznie różniły się jednak w przypadku poszczególnych krajów.

Opracowanie zawiera sześć wykresów.

Wykres 1. Opinie Europejczyków dotyczące zatrudnienia w ich kraju w latach 2005-2015 roku (% wskazań)
Wykres 2. Opinie Europejczyków dotyczące zatrudnienia w ich kraju w 2015 roku (% wskazań)
Wykres 3. Opinie Europejczyków dotyczące zatrudnienia w ich kraju w poszczególnych krajach w 2015 roku (% wskazań)
Wykres 4. Opinie Europejczyków dotyczące ich prywatnej sytuacji zawodowej w latach 2008-2015 roku (% wskazań)
Wykres 5. Opinie Europejczyków dotyczące ich prywatnej sytuacji zawodowej w 2015 roku (% wskazań)
Wykres 6. Opinie Europejczyków dotyczące ich prywatnej sytuacji zawodowej w poszczególnych krajach w 2015 roku (% wskazań)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij