Artykuły

Oferty pracy w województwach i regionach w 2011 roku

28.06.2012
W niniejszym opracowaniu podano informacje o liczbie ofert pracy zarejestrowanych w polskich urzędach pracy w 2011 roku. Uwzględniono wszystkie propozycje zatrudnienia, które pojawiły się w poszczególnych kwartałach. Pierwszy wykres prezentuje dane krajowe za okres I-IV kwartał 2011 roku. Kolejne zestawienia dotyczą sześciu polskich regionów: centralnego, południowo-zachodniego, południowego, północno-zachodniego, północnego, wschodniego. W kolejnej części materiału pokazano, jak liczba ofert pracy rozkłada się w poszczególnych województwach. Zarówno w przypadku województw, jak i regionów dane zaprezentowano na wykresie (IV kwartał 2011) oraz w tabeli (dane dla okresu I-IV kwartał 2011). W których częściach Polski pracodawcy zgłaszają największe zapotrzebowanie do urzędów pracy? W którym kwartale roku urzędy odnotowują najwięcej ofert? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w trakcie analizy poniższych statystyk.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 3 wykresy:

Tabela 1. Liczba ofert pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w regionach Polski w okresie I-IV kwartał 2011 roku
Tabela 2. Liczba ofert pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w województwach Polski w okresie I- IV kwartał 2011 roku

Wykres 1. Liczba ofert pracy zarejestrowanych w polskich urzędach pracy w okresie I-IV kwartał 2011 roku
Wykres 2. Liczba ofert pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w regionach Polski w IV kwartale 2011 roku
Wykres 3. Liczba ofert pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w województwach Polski w IV kwartale 2011 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij