Artykuły

Od swobodnej rozmowy do wywiadów kompetencyjnych – jak zmieniają się rozmowy kwalifikacyjne?

18.03.2013 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
W artykule przedstawiono zmiany, jakie w ostatnich latach zachodzą w procesie rekrutacyjnym oraz jego najpopularniejszym elemencie, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna. Zwrócono uwagę na potrzebę coraz dokładniejszego i wielowymiarowego spojrzenia na kandydata w trakcie selekcji. Opisano metody zbierania zróżnicowanych informacji o kandydacie z wielu źródeł. Za najważniejsze modyfikacje w procedurze przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych uznano strukturalizację wywiadu i lepsze przygotowanie osób rekrutujących. Przedstawiono najważniejsze etapy tworzenia i przeprowadzania ustrukturyzowanych wywiadów selekcyjnych. Opisano też szczególny rodzaj wywiadu ustrukturyzowanego, jakim jest wywiad kompetencyjny. W artykule znajdują się informacje o zastosowaniu tego wywiadu i najważniejszych założeniach tej metody. Podano również przykłady typowych pytań zadawanych w trakcie spotkania z kandydatem i mocne strony tej metody.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij