Artykuły

Oczekiwania wobec pracodawcy – podsumowanie wyników badania

14.09.2010
Na poziom satysfakcji pracowniczej wpływa bardzo wiele czynników. Dla jednych praca jest jedynie źródłem dochodu, dla innych sposobem na samorealizację i wykorzystanie własnych możliwości. Satysfakcja personelu przynosi firmie wymierne korzyści. Pracownik zadowolony ze swojej pracy jest bardziej wydajny, wykazuje większą lojalność i rzadziej myśli o zmianie stanowiska. Z tego względu pracodawcy powinni znać oczekiwania, którymi kierują się obecni oraz potencjalni pracownicy.

W pierwszej połowie lipca 2010 roku analitycy firmy Sedlak & Sedlak przeprowadzili badanie oczekiwań wobec pracodawców. Ankietę on-line wypełniło łącznie 1 187 internautów, reprezentujących różny profil demograficzno-społeczny. Zbadano rangę 24 czynników oceny firmy pogrupowanych w 6 obszarów: kariera i rozwój, stanowisko, wynagrodzenia i benefity, wizerunek firmy, warunki i środowisko pracy oraz zarządzanie.Z badania wynika, że wysokie wynagrodzenie jest najważniejszym kryterium charakteryzującym idealnego pracodawcę. Spośród wszystkich czynników, materialny wymiar aktywności zawodowej uzyskał 15,5% wszystkich głosów. Chociaż wysokie zarobki wciąż są dla Polaków priorytetem, to nie mniej ważna (12,6%) okazuje się dobra atmosfera w miejscu zatrudnienia.

Oprócz zarobków i atmosfery ankietowani wskazywali również na inne wymagania odnoszące się do sfery zatrudnienia. Trzecie miejsce wśród najważniejszych czynników pożądanych w miejscu pracy zajęły kompetencje przełożonych (8,7%). Idealna praca to również taka, która daje „poczucie sensu wykonywanych zadań” (7,2%). Na 5. miejscu znalazła się oferowana przez pracodawcę możliwość podnoszenia kwalifikacji (7,1%).

Wyniki badania różnicują kryteria społeczno-zawodowe. Osoby studiujące częściej (16,2%) niż pozostali uczestnicy badania przyznawały, że atrakcyjna praca powinna przynosić wysokie dochody. Dla osób pracujących atrakcyjne wynagrodzenie było niemal tak samo ważne jak dla studentów. Różnica w ocenie tego czynnika wyniosła jedynie 0,8 punktu procentowego. Jedynie bezrobotni przyznali, że życzliwa atmosfera w firmie (15,7%) jest ważniejsza od dobrze płatnej posady (12,5%).

Oczekiwania wobec pracodawcy pozostają zróżnicowane także pod względem płci. Chociaż trzy pierwsze czynniki (atrakcyjne wynagrodzenie, dobra atmosfera oraz kompetentni przełożeni) są tak samo ważne dla kobiet jak i mężczyzn, to w przypadku pozostałych kryteriów opinie są rozbieżne. Wśród pań na 4. miejscu znalazło się poczucie sensu wykonywanych zadań. Panowie z kolei uznali, że ważniejsze są możliwości awansu. Mężczyźni częściej niż kobiety kierują się również wizerunkiem firmy na rynku. Płeć piękna natomiast ceni w pracy „czytelność zadań i obowiązków”.

To czego wymagamy od pracodawcy w dużej mierze zależy także od poziomu wykształcenia. Osoby po studiach częściej niż pozostali chciałyby mieć możliwość podejmowania samodzielnych decyzji. Chętniej wybrałyby również firmę, która oferuje możliwość indywidualnego ustalania godzin pracy. Z kolei osoby legitymujące się wykształceniem podstawowym, zawodowym lub średnim doceniają wsparcie, które może zaoferować im pracodawca.

Główną zmienną różnicującą oczekiwania wobec pracodawcy jest jednak staż pracy. Z biegiem lat na znaczeniu tracą kwestie związane z wynagrodzeniem oraz możliwością awansu. Rośnie natomiast znaczenie przełożonych i ich kompetencji. Większą rolę zaczyna odgrywać poczucie sensu wykonywanych zadań. Im dłuższy staż zawodowy, tym większa jest również potrzeba niezależności w miejscu pracy.

Dział analiz rynku pracy
Sedlak & Sedlak

Udostępnij