Artykuły

Oblicze polskich związków zawodowych

25.04.2008 Autor: Krzysztof Belczyk
Rynek pracy jest miejscem, na których nieustannie dochodzi do ścierania się dwóch przeciwstawnych grup interesów. Z jednej strony mamy pracodawców, z drugiej zaś pracowników. Tę ostatnią grupę reprezentują związki zawodowe, które usiłują stać na straży kodeksu pracy, walczyć o lepsze warunki i wynagrodzenie za pracę. Z roku na rok społeczeństwo polskie traci zaufanie do tego typu organizacji, a poziom przynależności Polaków do związków zawodowych jest obecnie jednym z najniższych w Europie. W artykule znajdą Państwo informacje na temat głównych organizacji pracowniczych w Polsce i ich roli. Ponadto znaleźć tu można także interesujące informacje na temat kryzysu polskich związków zawodowych i jego głównych przyczyn na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.

Krzysztof Belczyk

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij