Artykuły

Nowo zatrudnieni w latach 2004-2009

03.04.2008
Opracowanie przedstawia dane na temat liczby osób przyjętych do pracy na pełny etat w latach 2004-2009. W materiale uwzględniono statystyki dla całego obszaru Polski, jak również dla poszczególnych województw. Zestawiono informację ilu nowych pracowników znalazło zatrudnienie w poszczególnych obszarach gospodarki w 2009 roku. Ponadto publikacja prezentuje dane na temat liczby absolwentów szkół wyższych, którzy na przestrzeni lat 2004-2009 rozpoczynali swoją karierę zawodową. Pokazano branże, które zasilają najczęściej osoby opuszczające mury uczelni wyższych.

Na opracowanie składają się 4 tabele i 4 wykresy:

Tabela 1. Liczba osób przyjętych do pracy (na pełny etat) w poszczególnych obszarach gospodarki w 2009 roku (tys.)
Tabela 2. Liczba osób przyjętych do pracy (na pełny etat) według województw w latach 2004-2009 (w tys.)
Tabela 3. Absolwenci szkół wyższych rozpoczynający pracę po raz pierwszy w poszczególnych obszarach gospodarki w latach 2009 (tys.)
Tabela 4. Absolwenci szkół wyższych rozpoczynający pracę po raz pierwszy w województwach w latach 2004-2009 (tys.)

Wykres 1. Liczba osób przyjętych do pracy (na pełny etat) w latach 2004-2009 (tys.)
Wykres 2. Liczba osób przyjętych do pracy (na pełny etat) według województw w 2009 roku (w tys.)
Wykres 3. Absolwenci szkół wyższych rozpoczynający pracę po raz pierwszy w latach 2004-2009 (tys.)
Wykres 4. Absolwenci szkół wyższych rozpoczynający pierwszą pracę w poszczególnych województwach w 2009 roku (w tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij