Artykuły

Nieaktywni zawodowo w Polsce w 2010 roku

13.03.2011
W opracowaniu przedstawiono dane na temat osób nieaktywnych zawodowo w Polsce w 2010 roku. Statystyki dotyczące osób niepracujących i nieposzukujących pracy zaprezentowano w ujęciu kwartalnym. W materiale uwzględniono informacje na temat płci i wieku analizowanej zbiorowości. Zestawiono również dane na temat miejsca zamieszkania oraz poziomu wykształcenia populacji nieaktywnej zawodowo. Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z opracowaniem na temat osób nieaktywnych zawodowo w latach 2006-2009.

Na opracowanie składają się 4 tabele i 4 wykresy:

Tabela 1. Liczba osób nieaktywnych zawodowo według płci w Polsce w okresie I kwartał – IV kwartał 2010 (tys.)
Tabela 2. Liczba osób nieaktywnych zawodowo według wieku w Polsce w okresie I kwartał - IV kwartał 2010 (tys.)
Tabela 3. Liczba osób nieaktywnych zawodowo według miejsca zamieszkania w okresie I kwartał - IV kwartał 2010 (tys.)
Tabela 4. Liczba osób nieaktywnych zawodowo według poziomu wykształcenia w okresie I kwartał - IV kwartał 2010 (tys.)

Wykres 1. Osoby nieaktywne zawodowo w Polsce według płci w IV kwartale 2010 (%)
Wykres 2. Osoby nieaktywne zawodowo w Polsce według wieku w IV kwartale 2010 (%)
Wykres 3. Osoby nieaktywne zawodowo w Polsce według miejsca zamieszkania w IV kwartale 2010 (%)
Wykres 4. Osoby nieaktywne zawodowo według poziomu wykształcenia w IV kwartale 2010 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij