Artykuły

Nie wszyscy nauczyciele świętują

10.10.2012 Autor: Paweł Kubik
14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, święto określane Dniem Nauczyciela. W tym roku nie wszyscy nauczyciele będą mieli powody do świętowania.W nowym roku szkolnym liczba bezrobotnych nauczycieli zwiększyła się o 7,5 tys. W niniejszym artykule analizie poddano sytuację nauczycieli na rynku pracy w Polsce. Przedstawiono, jak w ciągu ostatnich lat zmieniała się ich liczba i struktura zatrudnionych w szkołach i placówkach edukacyjnych. Scharakteryzowano tę grupę zawodową według stopnia awansu zawodowego oraz wymiaru zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych. Zwrócono uwagę na sytuację bezrobotnych nauczycieli, a zwłaszcza ich napływ w 2011 roku. Opracowanie zawiera 5 tabel i 6 wykresów.

Paweł Kubik

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij