Artykuły

Najważniejsze cechy pracy zawodowej – opinie Polaków

15.12.2014
Jak wynika z badań amerykańskiego stowarzyszenia SHRM, najważniejszym czynnikiem decydującym o satysfakcji z pracy zatrudnionych jest odpowiedni poziom wynagrodzenia. Dla większości pracowników bardzo istotna jest również stabilność zatrudnienia oraz możliwość wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi umiejętnościami. Warto więc skonfrontować te dane z wynikami ogólnopolskich badań i sprawdzić co tak naprawdę jest ważne dla Polaków w ich pracy zawodowej.

Wykres 1. Opinie Polaków dotyczące najważniejszych cech pracy zawodowej w 2009 i 2013 roku (w % wskazań danej cechy)
Wykres 2. Opinie Polaków dotyczące najważniejszych cech pracy zawodowej według płci w 2013 roku (w % wskazań danej cechy)
Tabela 1. Opinie Polaków dotyczące najważniejszych cech pracy zawodowej według wieku w 2013 roku (w % wskazań danej cechy)
Wykres 3. Opinie Polaków dotyczące najważniejszych cech pracy zawodowej według poziomu wykształcenia w 2011 roku (w % wskazań danej cechy)
Wykres 4. Opinie Polaków dotyczące najważniejszych cech pracy zawodowej wśród pracowników sektora publicznego i prywatnego w 2011 roku (w % wskazań danej cechy)
Wykres 5. Opinie Polaków dotyczące najważniejszych cech pracy zawodowej wśród biernych zawodowo i bezrobotnych w 2011 roku (w % wskazań danej cechy)
Wykres 6. Opinie Polaków dotyczące najważniejszych cech pracy zawodowej według miejsca zamieszkania w 2011 roku (w % wskazań danej cechy)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij