Artykuły

Najpopularniejsze uczelnie i kierunki studiów 2011/2012

07.05.2012 Autor: Iwona Knap
W niniejszym artykule podsumowano wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012. W pierwszej części publikacji pokazano popularność różnych typów uczelni (uczelnie techniczne, uniwersytety, uczelnie rolnicze itd.), mierzoną liczbą kandydatów przypadających na 1 miejsce. Następnie poinformowano, które szkoły były najbardziej oblegane przez młodych ludzi. Analizie poddano zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Druga część publikacji została poświęcona najpopularniejszym kierunkom studiów. Przedstawiono 23 dziedziny najczęściej wybieranych wybierane w rekrutacji 2011/2012. W tabeli zaprezentowano ogólną liczbę kandydatów oraz wzrost lub spadek chętnych do nauki w stosunku do poprzedniego roku akademickiego. Ostatnia część artykułu została poświęcona kierunkom unikatowym.

Iwona Knap

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij