Artykuły

Najpopularniejsze uczelnie i kierunki studiów 2010/2011

04.05.2011 Autor: Gabriela Jabłońska
W niniejszym artykule podsumowano wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011. W pierwszej części publikacji pokazano popularność różnych typów uczelni (uczelnie techniczne, uniwersytety, uczelnie rolnicze itd.), mierzoną liczbą kandydatów przypadających na 1 miejsce. Następnie poinformowano, które szkoły były najbardziej oblegane przez młodych ludzi. Analizie poddano zarówno uczelnie publiczne jak i niepubliczne. Druga część publikacji została poświęcona najpopularniejszym kierunkom studiów. Przedstawiono 26 dziedzin najczęściej wybieranych w rekrutacji 2010/2011. W tabeli zaprezentowano ogólną liczbę kandydatów oraz wzrost lub spadek chętnych do nauki w stosunku do poprzedniego roku akademickiego. Ostatnia część artykułu została poświęcona specjalnościom językowym.

Gabriela Jabłońska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij