Artykuły

Na czym polega nowa jakość benchmarkingu?

10.08.2016 Autor: Paweł Pyzik
Współczesny świat oferuje nam wiele propozycji kolejnych strategii, które w prosty sposób mają pomóc naszej firmie osiągnąć spektakularny sukces. Oferty wydają się kuszące, ale czy istnieje strategia, którą można uznać za niezawodną niezależnie od okoliczności? Nowoczesna firma, chcąc zaistnieć na rynku musi opracować sprawny plan działania – stworzyć strategię dopasowaną do swoich możliwości, wielkości przedsiębiorstwa i posiadanych zasobów.

Amerykanie cenią jakość


Prezydent Stanów Zjednoczonych co roku przyznaje nagrodę im. Malcolma Baldrige’a. Jest to wyróżnienie dla firm oraz placówek edukacyjnych i zdrowotnych, przyznawane za stawianie na jakość przy budowaniu strategii przedsiębiorstwa oraz właściwe nią zarządzanie. Zgłoszone firmy są oceniane pod kątem 7 kryteriów (Wawlak, 2007):
  • przywództwo,
  • planowanie strategiczne,
  • zorientowanie na klienta i rynek,
  • analiza informacji,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie procesami,
  • wyniki biznesowe.


Kryteria, którymi kierują się egzaminatorzy są corocznie aktualizowane i doprecyzowywane. Pozwala to na wyłonienie najnowszych i najciekawszych pomysłów w zakresie zarządzania. Co ciekawe, spośród wszystkich koncepcji zarządzania to właśnie benchmarking ma największy wpływ na kryteria nagrody Baldrige’a. Na 1000 punktów możliwych do uzyskania, w 550 można znaleźć odwołanie do benchmarkingu. Nawet koncepcja zadowolenia klienta, która jest ostatecznym celem systemu Baldrige’a, dotyczy 520 punktów.

Jakość nie jest czynem, ale nawykiem


Te słowa Arystotelesa pokazują, że organizacja stawiająca sobie za cel jakość, musi zadbać by jej pracownicy mogli stale uczyć się dbania o jakość. W przypadku działu personalnego podstawowe sposoby realizacji tego celu, to bieżące monitorowanie i analizowanie absencji, fluktuacji, efektywności pracy czy inwestycji w kapitał ludzki. Pozwala to na wyrobienie wspomnianego „nawyku jakości”. Kolejnym krokiem jest porównywanie otrzymanych wyników z szerszym otoczeniem rynkowym - firmami z branży, województwa czy firmami o podobnej wielkości. Służą do tego platformy takie jak wskaznikiHR.pl, które w oparciu o dane zbierane od firm wydają coroczne raporty wskaźnikowe.
Bibliografia
Bogan C., English M., Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk. Gliwice 2006

Wawak S., Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych, pr. doktorska, UE w Krakowie 2007

Von Oech R., The Creative Wack Pack, Melno Park 1989, karta 40

Paweł Pyzik

Udostępnij