Artykuły

Motywowanie pracowników tymczasowych

27.10.2009 Autor: Grzegorz Spólnik
W niniejszym artykule podjęto temat motywowania pracowników tymczasowych. Zawarto podstawowe informacje, związane z pracą tymczasową, które w połączeniu z wynikami przeprowadzonych w ostatnich latach badań pozwalają na wyszczególnienie grup pracowników tymczasowych o zróżnicowanych motywacjach i kwalifikacjach. Każda z tych grup została opisana pod kątem możliwości nakłonienia ich do efektywniejszej pracy. Artykuł zawiera również propozycje sposobów motywowania, będące rozwiązaniami uniwersalnymi, dającymi się zastosować wobec wszystkich pracowników tymczasowych.

Grzegorz Spólnik

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij