Artykuły

Motywowanie odporne na kryzysy

23.11.2009 Autor: Aleksandra Strojek
W artykule przedstawione zostało zagadnienie motywowania w czasie kryzysu. Opisano najważniejsze czynniki motywacyjne i zaprezentowano siłę ich oddziaływania w latach 2005 i 2008. Przedstawiono motywację jako system zwrotów (returns) ze stosunku pracy, na które – obok wynagrodzenia – składają się takie korzyści, jak dobra atmosfera w miejscu pracy, wysoki poziom decyzyjności czy możliwość rozwoju. Zwrócono uwagę na istotę i mechanizm motywowania niematerialnego. Przedstawiono wybrane „miękkie” czynniki motywujące, zaprezentowano siłę ich oddziaływania oraz częstotliwość stosowania w polskich firmach. W ostatniej części artykułu podjęto próbę odpowiedzi na pytania, czy i jakich przekształceń w systemach motywacyjnych dokonują przedsiębiorstwa w związku ze spowolnieniem gospodarczym.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij