Artykuły

Mobilność przestrzenna Polaków w latach 1999-2008

31.03.2008
Opracowanie charakteryzuje przepływ ludności Polski między województwami w latach 1999-2008. Dane liczbowe dotyczą osób, które zmieniły miejsce stałego pobytu poza granicę administracyjną danego województwa oraz określają skalę tzw. napływu i odpływu ludności dla poszczególnych województw. Przedstawione statystyki wyraźnie wskazują te regiony kraju, do których najliczniej migrują Polacy, jak i te, z których najwięcej osób wyjeżdża. W prezentowanym w materiale uwzględniono również saldo migracji wewnętrznych Polaków, czyli różnicę między liczbą osób opuszczającą i zasiedlającą każde z województw w latach 1999-2008. Zestawione ze sobą statystyki charakteryzujące przepływ ludności między 16 województwami pozwalają dokonywać prostych i szybkich analiz porównawczych. Szczegółowe informacje, o tym jaka była skala i kierunki przepływu ludności w województwach i miastach mogą znaleźć Państwo w opracowaniu Mobilność przestrzenna Polaków w roku: 2008, 2007 oraz 2006.

Na opracowanie składa się 9 tabel i 7 wykresów:
Tabela 1. Napływ ludności do województw w latach 1999-2008 (tys.)
Tabela 2. Odpływ ludności z województw w latach 1999-2008 (tys.)
Tabela 3. Saldo przepływu ludności między województwami w latach 1999-2008 (tys.)
Tabela 4. Saldo przepływu ludności w regionie centralnym w latach 1999-2008 (tys.)
Tabela 5. Saldo przepływu ludności w regionie południowym w latach 1999-2008 (tys.)
Tabela 6. Saldo przepływu ludności w regionie wschodnim w latach 1999-2008 (tys.)
Tabela 7. Saldo przepływu ludności w regionie północnym w latach 1999-2008 (tys.)
Tabela 8. Saldo przepływu ludności w regionie północno-zachodnim w latach 1999-2008 (tys.)
Tabela 9. Saldo przepływu ludności w regionie południowo-zachodnim w latach 1999-2008 (tys.)

Wykres 1. Saldo przepływu ludności między regionami Polski w latach 1999-2008 (tys.)
Wykres 2. Saldo przepływu ludności w województwach regionu centralnego w latach 1999-2008
Wykres 3. Saldo przepływu ludności w województwach regionu południowego w latach 1999-2008 (tys.)
Wykres 4. Saldo przepływu ludności w województwach regionu wschodniego w latach 1999-2008 (tys.)
Wykres 5. Saldo przepływu ludności w województwach regionu północnego w latach 1999-2008 (tys.)
Wykres 6. Saldo przepływu ludności w województwach regionu północno-zachodniego w latach 1999-2008 (tys.)
Wykres 7. Saldo przepływu ludności w województwach regionu południowo-zachodniego w latach 1999-2008 (tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij