Artykuły

Mobilność przestrzenna Polaków w 2006 roku

10.04.2008
Opracowanie zawiera dane określające skalę napływu i odpływu ludności w województwach oraz w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców w roku 2006. W statystykach uwzględniony został wiek oraz płeć migrujących osób. Publikacja zawiera także informacje na temat salda przepływu, czyli bilansu przemieszczania się ludności we wszystkich 16 głównych jednostkach administracyjnych w 2006 roku. Dzięki temu można wyodrębnić miasta i regiony, w których liczba ludności zmniejsza się oraz te, które powiększają liczbę swoich mieszkańców. Szczegółowych informacji o tym, jak kształtowała się mobilność przestrzenna w kolejnych latach dostarczają opracowania: Mobilność przestrzenna Polaków w 2007 oraz 2008 roku. Dane statystyczne obejmujące większy zakres czasowy znajdą Państwo w publikacji Mobilność przestrzenna Polaków w latach 1999-2008.

Na opracowanie składa się 6 tabel i 2 wykresy:

Tabela 1. Przepływy ludności w miastach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców w roku 2006 dodatnim i ujemnym saldem przepływu ludności
Tabela 2 . Napływ ludności do poszczególnych województw według płci w 2006 roku
Tabela 3. Odpływ ludności z poszczególnych województw według płci w 2006 roku
Tabela 4. Saldo przepływu ludności według województw i płci w 2006 roku
Tabela 5. Kierunki przepływu ludności według województw w 2006 roku
Tabela 6. Saldo przepływu ludności według wieku i województw w 2006 roku

Wykres 1. Miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców z największym dodatnim i ujemnym saldem przepływu ludności
Wykres 2. Saldo przepływu ludności według województw w 2006 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij