Artykuły

Mikroprzedsiębiorstwa w 2013 roku

02.03.2015
Do 2012 roku w Polsce rosła liczba mikroprzedsiębiorstw. W 2013 jednak liczba ta spadła. Wyraźnie zmniejszyło się również zatrudnienie w firmach zatrudniających do 9 osób. Jak prezentują się inne wskaźniki dotyczące mikroprzedsiębiorstw?

Opracowanie zawiera 7 wykresów.

Wykres 1. Pracujący w mikroprzedsiębiorstwach w Polsce w latach 2009-2013
Wykres 2. Liczba mikroprzedsiębiorstw w Polsce w latach 2009-2013
Wykres 3. Przeciętne zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach w podziale na sekcje gospodarki w Polsce w 2013 roku
Wykres 4. Struktura mikroprzedsiębiorstw w podziale na długość prowadzenia działalności w Polsce w 2013 roku (w %)
Wykres 5. Struktura mikroprzedsiębiorstw w podziale na liczbę pracujących w głównym miejscu pracy w 2013 roku (w %)
Wykres 6. Pracujący w mikroprzedsiębiorstwach w podziale na województwach w 2013
Wykres 7. Struktura pracujących w mikroprzedsiębiorstwach w podziale na województwa w 2013 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij