Artykuły

Miasto i wieś – podstawowe wskaźniki rynku pracy

14.02.2011
W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo podstawowe wskaźniki rynku pracy notowane w miastach i na terenach wiejskich w Polsce. Zaprezentowano statystyki dotyczące współczynnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia oraz stopy bezrobocia. W przypadku miast uwzględniono dane na temat miejscowości o następującej liczbie mieszkańców: poniżej 10 tys., od 10 do 19 tys., od 20 do 49 tys., od 50 do 99 tys., od 100 do 499 tys. oraz 500 tys. i więcej. Statystyki zaprezentowane w tabelach i wykresach obejmują okres I kwartał 2009 – IV kwartał 2010.

Na opracowanie składają się 3 tabele oraz 3 wykresy:

Tabela 1. Współczynnik aktywności zawodowej w latach 2009-2010 – dane kwartalne (%)
Tabela 2. Wskaźnik zatrudnienia w latach 2009-2010 – dane kwartalne (%)
Tabela 3. Stopa bezrobocia w latach 2009-2010 – dane kwartalne (%)

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2010 roku (%)
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia w IV kwartale 2010 roku (%)
Wykres 3. Stopa bezrobocia w IV kwartale 2010 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij