Artykuły

Miasta Wielkiej Brytanii – analiza sytuacji na rynku pracy

25.03.2011
Opracowanie zawiera informacje na temat rynku pracy w 10 miastach Wielkiej Brytanii. Są to: Birmingham, Bristol, Cardiff, Edynburg, Glasgow, Leeds, Liverpool, Londyn, Manchester i Sheffield. Przedstawiono podstawowe mierniki rynku pracy: współczynnik aktywności zawodowej ludności, wskaźnik zatrudnienia i stopę bezrobocia. Podano także średnią ilość wakatów zarejestrowanych przez centra pracy zlokalizowane w wybranych miastach. Dodatkowo opracowanie zawiera informacje o liczbie osób w wieku 16-64 lata mieszkających w analizowanych ośrodkach. Dane przedstawiono w ujęciu rocznym w okresach od lipca do czerwca lat 2006-2010. W opracowaniu wykorzystano dane brytyjskiego Narodowego Biura Statystycznego (Office for National Statistics).

Na opracowanie składa się 5 tabel oraz 3 wykresy:

Tabela 1. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 16-64 lata w wybranych miastach Wielkiej Brytanii
w latach 2006-2010 (%)

Tabela 2. Wskaźnik zatrudnienia wśród ludności w wieku 16-64 lata w wybranych miastach Wielkiej Brytanii
w latach 2006-2010 (%)

Tabela 3. Stopa bezrobocia wśród ludności w wieku 16-64 lata w wybranych miastach Wielkiej Brytanii w latach 2006-2010 (%)
Tabela 4. Ilość wakatów zarejestrowanych przez centra pracy w wybranych miastach Wielkiej Brytanii w latach 2006-2010
Tabela 5. Liczba ludności w wieku 16-64 lata w wybranych miastach Wielkiej Brytanii w latach 2006-2010

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 16-64 lata w wybranych miastach Wielkiej Brytanii
w okresie lipiec 2009 - czerwiec 2010

Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia wśród ludności w wieku 16-64 lata w wybranych miastach Wielkiej Brytanii
w okresie lipiec 2009 – czerwiec 2010

Wykres 3. Stopa bezrobocia wśród ludności w wieku 16-64 lata w wybranych miastach Wielkiej Brytanii
w okresie lipiec 2009 - czerwiec 2010

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij