Artykuły

„Lepszy" i „gorszy" rynek pracy

14.10.2010
Rynek pracy w Polsce nie jest jednorodny. Różnice wyznacza m.in. natężenie bezrobocia w poszczególnych regionach kraju, dysproporcje w kwalifikacjach pracowników czy rodzaj umowy o pracę, w oparciu o którą podejmowane jest zatrudnienie. W niniejszym artykule opisano podziały na polskim rynku pracy. Część pierwsza stanowi opis terytorialności bezrobocia oraz możliwych przyczyn tego zjawiska. W drugiej części publikacji zwrócono uwagę na niejednorodność w kwalifikacjach pracowników i warunkach, na jakich podejmują zatrudnienie. Wyszczególniono również podział na tzw. centralny i peryferyjny rynek pracy. W ostatniej części artykułu zwrócono uwagę na zróżnicowanie rynku pracy ze względu na formę umów zawieranych między pracodawcami a pracownikami.

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij