Artykuły

Kultura zwolnień – jak przeprowadzać redukcję zatrudnienia

29.06.2012 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
W czasie stale zmieniającej się koniunktury redukcja personelu jest niekiedy koniecznością. Artykuł przedstawia najczęstsze przyczyny zwolnień pracowników oraz podstawowe zasady, jakimi powinni się kierować zwalniający. Opisuje najważniejsze elementy dobrze przeprowadzonej rozmowy derekrutacyjnej i sposoby radzenia sobie z trudnymi reakcjami zwalnianego pracownika. W tekście znajdują się informacje dotyczące błędów popełnianych przy zwalnianiu. Podano przykłady najbardziej rażących nieprawidłowości, które są wyrazem braku szacunku dla zwalnianych osób. Przeanalizowano również negatywne skutki błędów popełnianych w trakcie zwalniania.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij