Artykuły

Kształcenie ustawiczne w Europie

30.12.2013
Publikacja przedstawia dane na temat kształcenia ustawicznego, opracowane na podstawie statystyk Eurostatu za 2012 rok. Przedstawiono odsetek obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii, którzy uczestniczą w kształceniu ustawicznym. Prezentowane statystyki obejmują osoby pomiędzy 18 a 64 rokiem życia, dokształcające się i podnoszące kwalifikacje zawodowe. Wyodrębniono kategorie wiekowe 18-24, 25-34, 35-44, 45-54 oraz 55-64 lata. Dodatkowo scharakteryzowano omawianą zbiorowość osób ze względu na płeć, poziom wykształcenia oraz status na rynku pracy. Dane przedstawiono w formie tabelarycznej oraz w postaci wykresów.

Na opracowanie składa się 6 tabeli i 12 wykresów:

Tabela 1. Odsetek Europejczyków biorących udział w kształceniu ustawicznym wśród osób w wieku 18-64 lata w krajach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii ze względu na płeć w 2012 roku (%)
Tabela 2. Odsetek Europejczyków biorących udział w kształceniu ustawicznym wśród osób w wieku 18-24 lata w krajach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii ze względu na płeć w 2012 roku (%)
Tabela 3. Odsetek Europejczyków biorących udział w kształceniu ustawicznym wśród osób w wieku 25-34 lata w krajach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii ze względu na płeć w 2012 roku (%)
Tabela 4. Odsetek Europejczyków biorących udział w kształceniu ustawicznym wśród osób w wieku 35-44 lata w krajach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii ze względu na płeć w 2012 roku (%)
Tabela 5. Odsetek Europejczyków biorących udział w kształceniu ustawicznym wśród osób w wieku 45-54 lata w krajach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii ze względu na płeć w 2012 roku (%)
Tabela 6. Odsetek Europejczyków biorących udział w kształceniu ustawicznym wśród osób w wieku 55-64 lata w krajach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii ze względu na płeć w 2012 roku (%)

Wykres 1. Odsetek Europejczyków biorących udział w kształceniu ustawicznym wśród osób w wieku 18-64 lata w krajach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii w 2012 roku (%)
Wykres 2. Odsetek Europejczyków biorących udział w kształceniu ustawicznym wśród osób w wieku 18-24 lata w krajach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii w 2012 roku (%)
Wykres 3. Odsetek Europejczyków biorących udział w kształceniu ustawicznym wśród osób w wieku 25-34 lata w krajach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii w 2012 roku (%)
Wykres 4. Odsetek Europejczyków biorących udział w kształceniu ustawicznym wśród osób w wieku 35-44 lata w krajach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii w 2012 roku (%)
Wykres 5. Odsetek Europejczyków biorących udział w kształceniu ustawicznym wśród osób w wieku 45-54 lata w krajach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii w 2012 roku (%)
Wykres 6. Odsetek Europejczyków biorących udział w kształceniu ustawicznym wśród osób w wieku 55-64 lata w krajach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii w 2012 roku (%)
Wykres 7. Odsetek Europejczyków biorących udział w kształceniu ustawicznym wśród osób pracujących w krajach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii w 2012 roku (%)
Wykres 8. Odsetek Europejczyków biorących udział w kształceniu ustawicznym wśród osób bezrobotnych w krajach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii w 2012 roku (%)
Wykres 9. Odsetek Europejczyków biorących udział w kształceniu ustawicznym wśród osób nieaktywnych zawodowo w krajach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii w 2012 roku (%)
Wykres 10. Odsetek Europejczyków biorących udział w kształceniu ustawicznym wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym w krajach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii w 2012 roku (%)
Wykres 11. Odsetek Europejczyków biorących udział w kształceniu ustawicznym wśród osób z wykształceniem średnim w krajach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii w 2012 roku (%)
Wykres 12. Odsetek Europejczyków biorących udział w kształceniu ustawicznym wśród osób z wykształceniem wyższym w krajach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii w 2012 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij