Artykuły

Koszty życia w wybranych województwach w Polsce

17.07.2012 Autor: Paweł Kubik
Rosnąca mobilność zawodowa Polaków sprawia, że często stajemy przed wyborem nowego miejsca pracy oraz idącą z nim w parze przeprowadzką do innego miasta. Nie zawsze wyższe zarobki będą oznaczać faktyczną poprawę naszej sytuacji finansowej. Artykuł jest próbą przeglądu zróżnicowania kosztów życia w różnych regionach Polski. Analizie poddano strukturę wydatków gospodarstw domowych. Najwięcej środków przeznaczamy na zakup żywności i napojów bezalkoholowych (25%). Duży odsetek stanowią również wydatki na użytkowanie mieszkania i nośniki energii (20,7%) oraz opłaty związane z kosztami transportu (9,6%). Z tego powodu szczególną uwagę zwrócono na porównanie przeciętnych cen detalicznych wybranych produktów żywnościowych i usług konsumpcyjnych, opłat związanych z wynajmem bądź kupnem i użytkowaniem mieszkania, a także kosztów transportu. Opracowanie zawiera 6 tabel i 5 wykresów.

Paweł Kubik

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij