Artykuły

Koszty życia w Polsce

25.06.2008
W opracowaniu zawarte są podstawowe dane dotyczące kształtowania się kosztów życia w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Publikacja przedstawia strukturę tzw. koszyka konsumpcyjnego, według którego przeciętne gospodarstwo domowe dokonuje zakupu różnorodnych produktów i usług. Opracowanie zawiera również zestawienie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w przekroju kwartalnym (od 2000 roku) oraz rocznym (od 1997 roku) a także w podziale na województwa. Porównane zostały także ceny przykładowych, popularnych towarów w poszczególnych województwach Polski.

Na opracowanie składa się 5 tabel i 3 wykresy:
Tabela 1. Struktura koszyka dóbr i usług w Polsce w latach 2006-2010
Tabela 2. Kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2000–2010
Tabela 3. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1997–2009
Tabela 4. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w województwach w IV kwartale 2010
Tabela 5. Średnie ceny detaliczne niektórych towarów wg województw w grudniu 2010

Wykres 1. Koszyk dóbr i usług w Polsce w roku 2010
Wykres 2. Wzrost inflacji w Polsce w latach 1997–2010 (1997=100)
Wykres 3. Cena detaliczna 1 kg cukru w poszczególnych województwach w grudniu 2010 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij