Artykuły

Koszty zużycia mediów w województwach w latach 2001-2009

07.04.2011
Niniejsza publikacja została poświęcona kosztom zużycia mediów w poszczególnych województwach Polski w latach 2001, 2003, 2005, 2007 i 2009. Pierwsze tabele i wykresy przedstawiają wysokość opłat za zimną wodę pochodzącą z miejskiej sieci wodociągowej. Następnie przeanalizowano cenę wody ciepłej. Dla lat 2001-2007 koszt wody podano w przeliczeniu na 1 osobę. Ze względu na zmianę sposobu naliczania opłat, dla 2009 roku podano cenę za 1m³ wody. W kolejnej części opracowania dowiedzą się Państwo, ile mieszkańcy 16 województw musieli płacić za energię elektryczną oraz gaz ziemny. Publikację domykają statystyki dotyczące cen wywozu śmieci.

Na opracowanie składa się 6 tabel i 5 wykresów:
Tabela 1. Opłata za 1m3 zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej w latach 2001-2009 (PLN)
Tabela 2. Opłata za ciepłą wodę na 1 osobę w latach 2001-2007 (PLN)
Tabela 3. Opłata za 1m3ciepłej wody w 2009 roku (PLN)
Tabela 4. Opłata za energię elektryczną dla gospodarstw domowych taryfa całodobowa 1kWh w latach 2001-2009 (PLN)
Tabela 5. Opłata za 1m3 gazu ziemnego wysokometanowego z sieci w latach 2001-2009 (PLN)
Tabela 6. Opłata za wywóz 1m3 śmieci w latach 2001-2009 (PLN)

Wykres 1. Opłata za 1m3 zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej w 2009 roku (PLN)
Wykres 2. Opłata za 1m3 ciepłej wody w 2009 roku (PLN)
Wykres 3. Opłata za energię elektryczną dla gospodarstw domowych taryfa całodobowa 1kWh w 2009 roku (PLN)
Wykres 4. Opłata za 1m3 gazu ziemnego wysokometanowego z sieci w 2009 roku (PLN)
Wykres 5. Opłata za wywóz 1m3 śmieci w 2009 roku (PLN)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij