Artykuły

Koszty pracy w Polsce w latach 2008-2009

06.05.2011
Opracowanie zawiera dane na temat kosztów pracy w Polsce w latach 2008-2009. Statystyki zaprezentowane w materiale ujęto przy pomocy trzech wskaźników: kosztów pracy przypadających na 1 zatrudnionego, na 1 godzinę opłaconą oraz 1 godzinę przepracowaną. Dane dotyczą kosztów pracy zarejestrowanych w poszczególnych obszarach gospodarki. Statystyki zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej i graficznej. W tabelach znalazły się dane dotyczące lat 2008 i 2009. Przy pomocy wykresów uporządkowano obszary gospodarki ze względu na wielkość kosztów pracy w 2009 roku.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 3 wykresy:

Tabela 1. Miesięczny koszt pracy na 1 zatrudnionego według obszaru działalności w latach 2008-2009 (PLN)
Tabela 2. Koszty pracy na 1 godzinę opłaconą według obszaru działalności w latach 2008-2009 (PLN)
Tabela 3. Koszty pracy na 1 godzinę przepracowaną według obszaru działalności w latach 2008-2009 (PLN)

Wykres 1. Koszty pracy przypadające na 1 zatrudnionego według obszaru działalności w 2009 roku (PLN)
Wykres 2. Koszty pracy na 1 godzinę opłaconą według obszaru działalności w 2009 roku (PLN)
Wykres 3. Koszty pracy na 1 godzinę przepracowanej według obszaru działalności w 2009 roku (PLN)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij