Artykuły

Koszty pracy w Polsce w latach 2003-2006

31.03.2008
W opracowaniu zebrane zostały dane na temat kosztów pracy w branżach gospodarki narodowej za lata 2003-2006. Uwzględniono: przeciętne miesięczne koszty pracy na jednego pracownika, przeciętny koszt pracy jednej godziny opłaconej oraz jednej godziny przepracowanej w skali rocznej. Biorąc po uwagę dostępne statystyki za 2004 rok dokonano porównania kosztów pracy w poszczególnych województwach. Ponadto w materiale przedstawiona została procentowa struktura poszczególnych składników kosztów pracy dla sektorów własności.

Na opracowanie składa się 5 tabel i 3 wykresy:

Tabela 1. Przeciętne miesięczne koszty pracy na jednego pracownika w latach 2003 – 2006 według branż gospodarki narodowej - dane roczne
Tabela 2. Przeciętny koszt pracy jednej godziny opłaconej w latach 2003 – 2006 według branż gospodarki narodowej - dane roczne
Tabela 3. Przeciętny koszt pracy jednej godziny przepracowanej w latach 2003 – 2006 według branż gospodarki narodowej - dane roczne
Tabela 4. Koszty pracy wg województw w 2004 roku
Tabela 5. Procentowa struktura składników kosztów pracy w roku 2004 z uwzględnieniem sektorów własności

Wykres 1. Przeciętne miesięczne koszty pracy na jednego pracownika w poszczególnych branżach gospodarki narodowej w 2006 roku
Wykres 2. Koszty pracy wg województw w 2004 roku
Wykres 3. Przeciętny koszt pracy jednej godziny przepracowanej oraz przeciętny koszt pracy jednej godziny opłaconej w poszczególnych branżach gospodarki narodowej w 2006 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij