Artykuły

Korzyści z prowadzenia badań opinii pracowników

28.02.2016 Autor: dr Piotr Sedlak
Świat biznesu, jak nigdy wcześniej, oczekuje coraz większej wydajności. Wygrają organizacje oferujące najlepszy produkt w najlepszej cenie. Aby sprostać tym wymaganiom programy podnoszące jakość i wydajność pracy pojawiają się we wszystkich działach firmy. Również w HR. Jak jednak dział HR może podnieść skuteczność pracowników? Odpowiedzi jest wiele: odpowiedni system wynagradzania, budowanie odpowiedniej kultury firmy, poszukiwanie i zatrudnianie najlepszych kandydatów czy monitoring i podnoszenie kompetencji już pracujących w firmie osób.
Aby móc prawidłowo realizować te wszystkie funkcje potrzebna jest odpowiednia wiedza. Wiedza nie tylko dotycząca samych rozwiązań ale wiedza na temat pracowników ich postaw, opinii i oczekiwań. Dostarczyć ją mogą badania postaw i opinii pracowników.

Korzyści z badań postaw i opinii to nie tylko ogólne hasła. Przybierają bardzo konkretne formy, wśród nich można wymienić:


 1. Identyfikacja obszarów wymagających poprawy – dzięki badaniom pracowników możemy zidentyfikować np. problemy w relacjach z przełożonymi, współpracownikami, złą ocenę organizacji pracy, niski poziom przywiązania do firmy, problemy w komunikacji czy poczucie niesprawiedliwości.
 2. Identyfikacja działów lub grup pracowniczych szczególnie niezadowolonych lub zadowolonych - gdy wiemy już, które zespoły wyróżniają się w badaniu możemy albo im pomóc, albo w przypadku pozytywnych wyników zastanowić się jak pojawiające się tam dobre praktyki rozprzestrzenić na resztę organizacji.
 3. Zrozumienie postaw pracowników – ankieta wśród załogi to również szansa na sprawdzenie czy pracownicy postrzegają firmę lub panujące w niej zjawiska w ten sam sposób jak menedżerowie czy dział personalny.
 4. Poprawa nastrojów – już samo przeprowadzenie badania to komunikat dla pracowników: jesteście dla nas ważni, chcemy poznać wasze zdanie.
 5. Możliwość porównania do innych – prowadzenie badań postaw i opinii to szansa na cykliczny monitoring i benchmarking wyników. Badania na platformie BadaniaHR.pl pozwalają na porównanie swojej firmy do zewnętrznych wyników. Dodatkowo, cykliczne realizowanie badania pozwoli na monitorowanie dynamiki zmian wewnątrz organizacji.
 6. Promowanie polityki otwartości, rozmowy o problemach i ciągłe doskonalenie. Co jest gorsze od problemów w firmie? Problemy zatajane przez pracowników. Badania opinii wśród załogi wyraźnie komunikują pracownikom, że o problemach należy mówić i je rozwiązywać. Dzięki np. badaniom satysfakcji z pracy dajemy sygnał, że pewne niedoskonałości są czymś naturalnym, a menedżerom zależy na tym aby je eliminować.
 7. Zebranie pomysłów – badania opinii to szansa na zapytanie pracowników „co w naszej firmie można poprawić?” Często to właśnie pracownicy szeregowi mają pomysły, która przekładają się na milionowe oszczędności lub milionowe zyski. Wystarczy tylko zachęcić by się nimi podzielili.
 8. Argumenty dla zarządu – zdarza się, że menedżerowie HR muszą do swoich pomysłów przekonać zarząd. Trzymając w ręce raport opisujący sytuację w firmie w takiej rozmowie możemy opierać się o konkretne i rzetelne dane.
Badania to także korzyści dla pracowników, wśród nich można wymienić:
 1. Szanse na anonimowe zgłoszenie problemów.
 2. Wzmocnienie poczucia wartości dla firmy i zaangażowania.
 3. Możliwość wpływu na losy firmy.

Ogólnie rzecz biorąc dzięki badaniom postaw i opinii pracowniczych plany i decyzje dotyczące polityki HR można opierać na wiedzy. O przyszłości firmy nie będą już decydować przeczucia czy pojedyncze zasłyszane informacje, a rzetelny i pełny obraz firmy jaki wyłoni się po prowadzeniu takich badań. Podejmując życiowe wybory dotyczące zakupu domu, kredytu czy emerytury nie kierujemy się intuicją a rzetelnym porównaniem. Ta sama zasada powinna przyświecać nam w pracy.

dr Piotr Sedlak

Udostępnij