Artykuły

Koncepcja uczenia się przez całe życie w krajach Unii Europejskiej

29.12.2015
Jak wynika z danych Eurostatu, w latach 2007-2009 odsetek Polaków, którzy uczestniczyli w kształceniu ustawicznym był wyższy niż wynosiła średnia unijna. W latach następnych tendencja ta się odwróciła. Ostatecznie odsetek takich osób w UE był w 2014 roku wyższy niż w Polsce o 4,6 p.p.

Wykres 1. Odsetek uczestniczących w kształceniu ustawicznym* w wieku 18-74 lat
w Unii Europejskiej i Polsce w latach 2007-2014 (w %)

Wykres 2. Odsetek uczestniczących w kształceniu ustawicznym* w wieku 18-74 lat
w podziale na płeć w Unii Europejskiej w latach 2007-2014 (w %)

Wykres 3. Odsetek uczestniczących w kształceniu ustawicznym w wieku 35-44 lat
w Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)

Wykres 4. Odsetek uczestniczących w kształceniu ustawicznym w wieku 45-54 lat
w Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)

Wykres 5. Odsetek uczestniczących w kształceniu ustawicznym w wieku 55-64 lat
w Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)

Wykres 6. Odsetek uczestniczących w kształceniu ustawicznym w wieku 55-74 lat
w Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij