Artykuły

Koncepcja employer branding – jak cię widzą, tak cię piszą

07.01.2009 Autor: Aleksandra Strojek
Koncepcja employer branding zakłada, iż towarem na sprzedaż jest stanowisko pracy oferowane przez daną firmę. Mocna i rozpoznawalna marka jest dla pracodawcy gwarancją, że transakcja „sprzedaży” wakatu będzie obarczona mniejszym ryzykiem i zwiąże z przedsiębiorstwem najlepszych kandydatów. Działalność wizerunkowa pracodawcy może przybierać różne formy i dotyczyć wielu aspektów funkcjonowania firmy. Istotną kwestią jest dopasowanie employer branding do oczekiwań adresatów oraz uwzględnienie potrzeb aktualnych pracowników. Niniejszy artykuł przedstawia rozwój, podstawowe mechanizmy, cele i korzyści strategii employer branding.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij