Artykuły

Kompetencje IT wśród Europejczyków w 2011 roku

06.05.2012
Opracowanie zawiera informacje na kompetencji informatycznych wśród obywateli krajów Unii Europejskiej w 2011 roku. Przeanalizowano takie umiejętności jak: kopiowanie i przenoszenie plików i folderów, korzystanie z podstawowych funkcji arytmetycznych w arkuszu kalkulacyjnym, tworzenie prezentacji elektronicznych, pisanie programów. Zaprezentowano jaki odsetek obywateli w wieku 16-74 lata oraz 16-24 lata każdego kraju członkowskiego zadeklarował posługiwanie się tymi kompetencjami w 2011 roku. W ostatniej części publikacji zestawiono statystyki dla obywateli Polski w wieku 16-24 lata oraz 16-74 lata oraz dane na temat osób w wieku 16-74 lata w Polsce i krajach UE-27.

Na opracowanie składają się 2 wykresy i 2 tabele:

Tabela 1. Wybrane kompetencje informatyczne wśród obywateli krajów UE-28 w wieku 16-74 lata w 2011 roku (w %)
Tabela 2. Wybrane kompetencje informatyczne wśród obywateli krajów UE-28 w wieku 16-24 lata w 2011 roku (w %)

Wykres 1. Wybrane kompetencje informatyczne wśród Polaków w wieku 16-24 lata oraz 16-74 lata w 2011 roku (w %)
Wykres 2. Wybrane kompetencje informatyczne wśród osób w wieku 16-74 lata w Polsce i UE-28 w 2011 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij