Artykuły

Kogo dotyka bezrobocie? Bezrobocie według grup zawodowych

03.09.2013 Autor: Diana Turek
Niniejszy artykuł prezentuje problem bezrobocia w Polsce. Opisano przyczyny bezrobocia, głównie frykcyjnego i strukturalnego. W publikacji w szczególności skoncentrowano się na kryterium zawodu wykonywanego przez osoby bezrobotne w ostatnim miejscu pracy. Zaprezentowano grupę bezrobotnych według takich czynników, jak zawód, wykształcenie oraz inne charakterystyki społeczno-demograficzne. Celem artykuły było ukazanie, czy wysokość bezrobocia w danej grupie osób ma związek z charakterem wcześniej wykonywanej pracy. Wyniki zdają się pokazywać, iż problem bezrobocia ma charakter złożony i w zróżnicowanym stopniu dotyczy różnych osób. W publikacji wykorzystano dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za I kwartał 2013 roku oraz dane Eurostatu.

Diana Turek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij