Artykuły

Kobiety na stanowiskach kierowniczych w krajach UE w latach 2009-2011

13.02.2012
Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat udziału kobiet w ogóle zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Statystyki obejmują lata 2009-2011. Analizie poddano każdy kraj członkowski, jak i Wspólnotę jako całość (UE-27). W publikacji zilustrowano różnice pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi UE. Graficznie porównano również zmiany, jakie na przestrzeni lat 2009-2011 nastąpiły w Polsce oraz całej Unii Europejskiej w zakresie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Na opracowanie składają się 1 tabela i 3 wykresy:

Tabela 1. Odsetek stanowisk kierowniczych zajmowanych przez kobiety w krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2011 (%)

Wykres 1. Odsetek stanowisk kierowniczych zajmowanych przez kobiety w krajach Unii Europejskiej w 2011 roku (%)
Wykres 2. Odsetek stanowisk kierowniczych zajmowanych przez kobiety w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2011 (%)
Wykres 3. Odsetek stanowisk kierowniczych zajmowanych przez kobiety i mężczyzn w Polsce w latach 2009-2011* (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij