Artykuły

Kobiety na stanowiskach kierowniczych w krajach UE

23.01.2009
Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczące udziału kobiet w ogóle osób na stanowiskach kierowniczych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zaprezentowane dane dotyczą łącznej grupy: kobiet-menedżerów oraz kobiet-wyższych urzędników. Statystyki obejmują lata 1998-2008 i zostały pokazane w ujęciu dwuletnim. Analizie poddano każdy kraj aktualnie wchodzący w skład Wspólnoty. Graficznie porównano zmiany, jakie nastąpiły na przestrzeni lat 1998-2008 w Unii Europejskiej, Polsce i w kraju o największym udziale kobiet wśród ogółu osób na stanowiskach kierowniczych – Łotwie. Wykorzystując najświeższe dane pochodzące z 2008 roku zilustrowano również różnice między 5 państwami o największym i najmniejszym odsetku kobiet na stanowiskach kierowniczych. Pozostałe dane określające sytuację kobiet na rynku pracy znajdą Państwo w opracowaniach: Studiujące kobiety w wybranych krajach świata w 2006 roku oraz Wskaźniki aktywności ekonomicznej kobiet w krajach UE.

Na opracowanie składa się 1 tabela oraz 2 wykresy:
Tabela 1. Odsetek stanowisk kierowniczych zajmowanych przez kobiety w krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 1998-2008 (%)

Wykres 1. Odsetek stanowisk kierowniczych zajmowanych przez kobiety Unii Europejskiej, w Polsce i na Łotwie w latach 1998-2008
Wykres 2. Kraje UE o największym i najmniejszym udziale kobiet w ogólnej liczbie osób piastujących stanowiska kierownicze w 2008 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij