Artykuły

Kierunki zamawiane receptą na brak specjalistów

06.02.2009
W artykule przedstawiono program „Kształcenie Zamawiane” realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach funduszy europejskich dla nauki i szkolnictwa wyższego w latach 2007-2013. Jego celem jest wzrost liczby odpowiednio wykwalifikowanych absolwentów kierunków studiów istotnych dla rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki. Swoją uwagę skoncentrowano na programie pilotażowym, który wystartował w roku akademickim 2008/2009 „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”. Zaprezentowano listę uczelni wyższych, które na drodze konkursu zakwalifikowały się do programu. W kontekście potrzeb rynku pracy przeanalizowano kierunki, które w tej edycji programu znalazły się na liście zamawianych. Na podstawie informacji uzyskanych z uczelni wyższych uczestniczących w programie zaprezentowano wstępną analizę jego skuteczności. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy uruchomienie nowych specjalizacji, zwiększenie ilości miejsc, zapewnienie dostępu do zajęć wyrównawczych oraz specjalny system stypendialny spowodowały wzrost zainteresowania absolwentów szkół średnich zamawianymi kierunkami. Zestawiono z sobą działania podejmowane w ramach programu z potrzebami i oczekiwaniami pracodawców.

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij