Artykuły

Jaka Europa 2020? O nowej strategii Unii Europejskiej

13.09.2011 Autor: Aleksandra Strojek
W niniejszym artykule omówiono nowy plan rozwoju Europy na lata 2010-2020: strategię „Europa 2020”. Opisano, w jakich okolicznościach tworzono agendę i jak wpłynęło to na jej zawartość. Przedstawiono główne założenia planu oraz wykaz priorytetowych wskaźników wraz z docelowymi wartościami, które mają charakteryzować Unię Europejską w 2020 roku. W tej części publikacji zaprezentowano także wartość mierników w 2009 roku, kiedy zarysowywano plan „Europa 2020”. Na końcu opracowania przytoczono główne krytyczne uwagi, które kierowane są w stronę nowej strategii.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij