Artykuły

Jak zmniejszyć absencję?

22.03.2016 Autor: Paweł Pyzik
Absencja pracownicza od dawna jest zmorą HR-owców w większości krajów europejskich. Poziom absencji systematycznie rośnie, lecz cały czas brakuje danych, które pozwoliłyby zbadać kompleksowo to zjawisko. Jak pokazuje najnowszy raport WskaźnikiHR opracowany przez Sedlak & Sedlak, średnia liczba wszystkich rodzajów absencji przypadającej na jednego pracownika przekracza 40 dni. Oznacza to, że w roku 2016 łącznie z urlopami będziemy nieobecni w pracy niemal przez 17% naszego czasu pracy. Skąd się to bierze i jak sobie z tym radzić?

Poznaj przeciwnika


Zanim rozpoczniemy zmaganie z różnymi rodzajami absencji pracowniczej, dobrze jest się najpierw zorientować, które z nich faktycznie stanowią problem. Nie będziemy przecież walczyć z urlopami, które wynikają z Kodeksu Pracy. Ponadto fora specjalistów ds. personalnych pełne są historii o walce z absencją, która przyniosła efekt odwrotny. Premiowanie za obecność przyciągało do pracy chorych pracowników i prowadziło do zarażenia całego działu, a w konsekwencji szeregu zwolnień lekarskich. Analiza absencji chorobowej w krajach zachodnich pokazuje, że koszt obecności chorego pracownika w firmie jest dwukrotnie wyższy od jego nieobecności . Oprócz wzrostu ryzyka zachorowalności, spada także efektywność osób przeziębionych (Bodzioch, 2012)
By uniknąć podobnych sytuacji i kontrolować absencję w firmie konieczne jest jej bieżące monitorowanie. Analiza powinna obejmować każdy rodzaj absencji z osobna, uwzględniając jej przyczyny i skutki. Wśród badanych wskaźników absencji powinny się znaleźć takie jak:
  • wskaźnik ogólnej absencji chorobowej,
  • wskaźnik absencji wypadkowej,
  • wskaźnik absencji jednodniowej,
  • liczba urlopów na żądanie w roku,
  • wskaźnik urlopów niewykorzystanych.Bibliografia
Absencja chorobowa w Polsce w I półroczu 2015 roku, dostęp na: http://rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.1000/szukaj.1
Bodzioch K., Zarządzanie absencją pracowniczą – mission impossible?, dostęp na: www.treco.pl
Pęciłło-Pacek M. Zarządzanie absencją chorobową w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań europejskich, Zarządzanie i Ekonomia BP2/2014, s. 13-16.
www.wskaźnikiHR.pl
www.badaniaHR.pl

Paweł Pyzik

Udostępnij